Äldre historia

Thailand har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet och kampen mot khmererna i Angkor, beläget i nuvarande Kambodja. Efter en kort storhetstid regerades området av Burma och ett icke längre existerande Ayutthaya från 1500-talet fram till sent 1700-tal. Under denna tid höll man sig väl med Indien och Kina och blomstrade ekonomiskt, kulturellt och militärt över stora områden. Den dåvarande regenten lagstadgade Buddhism som rikets religion. Under slutet av 1700-talet tillträdde den förste Kung Rama. Thailand, då under namnet Siam, enades när burmeserna drevs ut en gång för alla. Genom avtal och erkännanden från de stora nationerna höll sig Siam undan från att bli koloniserade och kunde upprätthålla sin självständighet. Fram till 1930-talet rådde stabilitet med de påföljande kungarna av samma ätt. Efter en militärkupp 1932 förändrades Siam från en absolut till en konstitutionell monarki. Detta betydde att kungen inte längre hade ensam makt. Efter ett turbulent decennium tillträdde Kung Rama IX 1946 och han sitter än idag på tronen.Äldre historia 11
Kort inbladning i andra världskriget
Under 1900-talet har Thailand inte haft några större krig eller yttre konflikter till skillnad från sina grannländer, undantaget är andra världskriget. Då lyckades man erövra delar av Laos och Kambodja från fransmännen. Thailand gick i allians med Japan en kort stund mot slutet av kriget, men när de allierade vann kom man dock undan med några reprimander. Genom de tidigare goda relationerna med västländerna stod Thailand besegrat men inte ockuperat. Vid krigets slut kom man också överens med fransmännen om att lämna tillbaka de erövrade områdena i utbyte mot en plats i det nybildade FN.
Militärkupper och diktatur
Trots att Thailand varit en relativt lugn nation under hela dess existens har militärkupper förekommit med jämna mellanrum. Under 70- och 80-talet genomgick landet många ändringar från militärt till civilt styre och tillbaka igen. Denna kamp blev ibland blodig och ännu verkar Thailand inte ha bestämt sig för vilket styre man ska ha. Under 2000-talet skedde två statskupper där militärstyre infördes och avskaffades igen. 2014 tog så militären makten igen och sedan dess har landet varit etniskt, politiskt och ekonomiskt splittrat. Yttrandefriheten har begränsats och rättssäkerheten är i gungning sedan militärdomstolar införts. Thailand har återgått till ett absolut styre i samma form man hade under den starka monarkin i Siam.